* riece-button.el (riece-button-requires): Abolish.
[riece] / lisp / riece-button.el
2004-04-05 Daiki Ueno* riece-button.el (riece-button-requires): Abolish.
2003-10-23 Daiki Ueno* riece-naming.el (riece-naming-assert-rename): Follow the
2003-10-23 Daiki Ueno* riece-identity.el (riece-identity-member): Take an...
2003-10-22 Daiki Ueno* riece-button.el (riece-user-button-finger): Pass...
2003-10-13 Daiki Ueno* riece-button.el (riece-button-map-identity-region...
2003-10-13 Daiki Ueno* riece-xemacs.el (riece-make-overlay): New alias.
2003-10-13 Daiki Ueno* riece.el (riece-channel-list-mode): Initialize
2003-10-13 Daiki Ueno(riece-button-map-identity-region): Don't bind identity.
2003-10-13 Daiki Ueno* riece-history.el (riece-history-insinuate): In
2003-10-13 Daiki Ueno* riece-xemacs.el (riece-mouse-2): New variable.
2003-10-13 Daiki Ueno* riece-button.el (riece-button-insinuate): Buttonize...
2003-10-13 Daiki Ueno* riece-unread.el (riece-unread-after-display-message...