Fixed typo.
[riece] / doc / texinfo.tex
2003-06-02 Daiki Ueno* configure.ac: Output doc/Makefile.