Fixed @enumerate items.
authorDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Mon, 8 Aug 2005 09:03:32 +0000 (09:03 +0000)
committerDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Mon, 8 Aug 2005 09:03:32 +0000 (09:03 +0000)
doc/riece-ja.texi

index aa9d3a6..2be3442 100644 (file)
@@ -87,8 +87,11 @@ Riece \e$B$N<g$JFCD9$O0J2<$NDL$j$G$9!#\e(B
 Riece \e$B$r5/F0$9$k<j=g$O<!$NDL$j$G$9!#\e(B
 
 @enumerate
 Riece \e$B$r5/F0$9$k<j=g$O<!$NDL$j$G$9!#\e(B
 
 @enumerate
-@item @kbd{M-x load-library riece}
-@item @kbd{M-x riece}
+@item
+@kbd{M-x load-library riece}
+
+@item
+@kbd{M-x riece}
 @end enumerate
 
 \e$B$b$7\e(B (1) \e$B$G\e(B @samp{Cannot open load file: riece} \e$B$N%(%i!<$,H/@8$9$k>l9g$K\e(B
 @end enumerate
 
 \e$B$b$7\e(B (1) \e$B$G\e(B @samp{Cannot open load file: riece} \e$B$N%(%i!<$,H/@8$9$k>l9g$K\e(B
@@ -633,10 +636,14 @@ IRC \e$B%5!<%P$H$N@\B3$rJ];}\e(B
 \e$B$3$N@_DjNc$G$O!"%A%c%s%M%k0lMw$NJB$S=g$O<!$N$h$&$K$J$j$^$9!#\e(B
 
 @enumerate
 \e$B$3$N@_DjNc$G$O!"%A%c%s%M%k0lMw$NJB$S=g$O<!$N$h$&$K$J$j$^$9!#\e(B
 
 @enumerate
-@item #Riece
-@item #emacsen
-@item \e$B$J$7\e(B
-@item #debianjp
+@item
+#Riece
+@item
+#emacsen
+@item
+\e$B$J$7\e(B
+@item
+#debianjp
 @end enumerate
 
 3 \e$BHVL\$N%A%c%s%M%k$,6u@J$H$J$C$F$$$k$3$H$K$4Cm0U$/$@$5$$!#?7$?$J%A%c%s%M\e(B
 @end enumerate
 
 3 \e$BHVL\$N%A%c%s%M%k$,6u@J$H$J$C$F$$$k$3$H$K$4Cm0U$/$@$5$$!#?7$?$J%A%c%s%M\e(B