NEWS.ja: Added 1.0.9.
authorDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Sat, 13 Aug 2005 01:26:22 +0000 (01:26 +0000)
committerDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Sat, 13 Aug 2005 01:26:22 +0000 (01:26 +0000)
doc/HACKING.ja: Revised.

NEWS.ja
doc/HACKING.ja

diff --git a/NEWS.ja b/NEWS.ja
index 140b1e4..8fbcd5e 100644 (file)
--- a/NEWS.ja
+++ b/NEWS.ja
@@ -1,3 +1,35 @@
+* Riece 1.0.9 \e$B$N<g$JJQ99E@\e(B
+
+** \e$B%G%P%C%0=PNO$r@lMQ$N%P%C%U%!$KJ,N%\e(B (ueno)
+
+** \e$B4{$KN%C&$7$?%A%c%s%M%k$K;22C$7$F$$$?%f!<%6$,\e(B IRC \e$B$r$d$a$?>l9g$K!"%(\e(B
+   \e$B%i!<$,H/@8$9$kIT6q9g$r=$@5\e(B (ueno)
+
+** C-c g \e$B$G%A%c%s%M%k$r0\F0$9$k:]$K!"?7$7$$H/8@$,$"$C$?%A%c%s%M%k$+$i\e(B
+   \e$BC)$k$h$&$K$7$?\e(B (ueno)
+
+** \e$B%A%c%s%M%kL>$H%5!<%PL>$N6h@Z$jJ8;zNs$r!"=>Mh$N\e(B " " \e$B$+$i\e(B "@" \e$B$b;H$(\e(B
+   \e$B$k$h$&$K$7$?\e(B (ueno)
+
+** \e$BF|K\8l%^%K%e%"%k\e(B (riece-ja.texi) \e$B$r=i?4<T8~$1$K=q$-49$($?\e(B (ueno)
+
+** \e$B3+H/<T8~$1$NJ8=q\e(B (doc/HACKING.ja) \e$B$rF1:-\e(B (ueno)
+
+** *Others* \e$B%P%C%U%!$r1#$;$k$h$&$K$7$?\e(B (ueno)
+
+** \e$BC10l$N%W%m%;%9$G\e(B Ruby \e$B$N%W%m%0%i%`$rI>2A$9$kOHAH$_$NF3F~!#\e(B
+   riece-ruby.el \e$BKAF,$N%3%a%s%H$r;2>H\e(B (ueno)
+
+** \e$B?75,%"%I%*%s\e(B riece-eval-ruby.el \e$B$rF3F~!#\e(B",ruby " \e$B$KB3$$$FG$0U$N\e(B 
+   Ruby \e$B$N%W%m%0%i%`$rH/8@$9$k$H!"I>2A7k2L$r%A%c%s%M%k$KAw?.$9$k\e(B (ueno)
+
+** \e$B%m%0$NJ]B8;~$K!";HMQ$7$?\e(B coding-system \e$B$NL>A0$r%U%!%$%kL>$KKd$a9~$`\e(B
+   \e$B$h$&$K$7$?!#$3$l$K$h$j\e(B riece-log-coding-system \e$B$r@_Dj$7$J$/$F$bJ8;z\e(B
+   \e$B2=$1$,H/@8$7$K$/$/$J$C$?\e(B (ueno)
+
+** elisp \e$B%U%!%$%k$r#1$D$:$D\e(B byte-compile \e$B$9$k\e(B make \e$B%k!<%k$r@_$1$?!#\e(B
+   configure \e$B8e!"\e(Blisp/ \e$B0J2<$G\e(B make compile-individually (ueno)
+
 * Riece 1.0.8 \e$B$N<g$JJQ99E@\e(B
 
 ** riece-log \e$B$N%m%C%/$N4KOB\e(B (ueno)
index fc62d4e..cff339b 100644 (file)
@@ -1,17 +1,35 @@
 -*- mode: text; coding: iso-2022-jp -*-
 
 \e$B$3$NJ8=q$G$O!"\e(BRiece \e$B$N3+H/%W%m%;%9$dFbIt9=B$$J$I!"3+H/$KI,MW$J>pJs$r$^\e(B
-\e$B$H$a$F$$$^$9!#3+H/$K;22C$7$F$$$?$@$1$kJ}$O;29M$K$7$F$/$@$5$$!#\e(B
+\e$B$H$a$F$$$^$9!#\e(B
 
 * \e$B3+H/%W%m%;%9\e(B
 
+** \e$B%P%0Js9p\e(B
+
+\e$B%P%0Js9p$O!"%D!<%k%P!<$NCn$N%"%$%3%s$r%/%j%C%/$9$k$+!"\e(B
+M-x riece-submit-bug-report \e$B$G:n@.$7$F$/$@$5$$!#$^$?!"%P%0Js9p$N:n@.$N\e(B
+\e$BA0$K%G%P%C%0=PNO$rM-8z$K$7$F$*$/I,MW$,$"$j$^$9!#\e(B
+
+** \e$B%G%P%C%0=PNO\e(B
+
+\e$BJQ?t\e(B riece-debug \e$B$r\e(B t \e$B$K@_Dj$9$k$H!"\e(BRiece \e$B$N<B9TCf$K%G%P%C%0>pJs$,=PNO\e(B
+\e$B$5$l$k$h$&$K$J$j$^$9!#%G%P%C%0>pJs$O\e(B *Debug* \e$B%P%C%U%!$KC_@Q$5$l$^$9!#\e(B
+
+\e$B$^$?!"\e(BIRC \e$B%5!<%P$H$N$d$j$H$j$,\e(B " *IRC*<IRC \e$B%5!<%P$NL>A0\e(B>" \e$B%P%C%U%!$KC_\e(B
+\e$B@Q$5$l$^$9!#%P%C%U%!$NL>A0$,6uGr\e(B " " \e$B$G;O$^$k$3$H$K$4Cm0U$/$@$5$$!#\e(B
+
+** \e$B3+H/$X$N;22C\e(B
+
+\e$B%Q%C%A$+%"%I%*%s$r=q$$$FAw$C$F$/$@$5$$!#E,@Z$J$b$N$G$"$l$P<h$j9~$_$^$9!#\e(B
+
 ** CVS
 
 Riece \e$B$N3+H/$K$O\e(B CVS \e$B$rMxMQ$7$F$$$^$9!#8x3+\e(B CVS \e$B%5!<%P$+$i:G?7HG$N%=!<\e(B
 \e$B%9%3!<%I$r<hF@$9$k$K$O0J2<$N$h$&$K$7$^$9!#\e(B
 
 CVS \e$BHG$N%=!<%9%3!<%I$O!"$"$/$^$G3+H/ES>e$N$b$N$G$"$j!"MxMQ$O8D?M$N@UG$\e(B
-\e$B$G$*4j$$$7$^$9!#\e(BCVS \e$BHG$K4X$9$k%P%0Js9p$O0l@Z<u$1IU$1$^$;$s!#\e(B
+\e$B$G$*4j$$$7$^$9!#\e(BCVS \e$BHG$K4X$9$k%P%0Js9p$O<u$1IU$1$^$;$s!#\e(B
 
 (1) CVS \e$B%5!<%P$X$N%m%0%$%s\e(B
 
@@ -28,20 +46,6 @@ CVS \e$BHG$N%=!<%9%3!<%I$O!"$"$/$^$G3+H/ES>e$N$b$N$G$"$j!"MxMQ$O8D?M$N@UG$\e(B
 
 \e$B$3$N:n6H$K$O:G?7$N\e(B GNU Automake \e$B$,I,MW$+$b$7$l$^$;$s!#\e(B
 
-** \e$B%P%0Js9p\e(B
-
-\e$B%P%0Js9p$O!"%D!<%k%P!<$NCn$N%"%$%3%s$r%/%j%C%/$9$k$+!"\e(BM-x
-riece-submit-bug-report\e$B$G:n@.$7$F$/$@$5$$!#$^$?!"%P%0Js9p$N:n@.$NA0$K\e(B 
-riece-debug \e$B$r\e(B t \e$B$K@_Dj$9$kI,MW$,$"$j$^$9!#\e(B
-
-** \e$B%G%P%C%0=PNO\e(B
-
-\e$BJQ?t\e(B riece-debug \e$B$r\e(B t \e$B$K@_Dj$9$k$H!"\e(BRiece \e$B$N<B9TCf$K%G%P%C%0>pJs$,=PNO\e(B
-\e$B$5$l$k$h$&$K$J$j$^$9!#%G%P%C%0>pJs$O\e(B *Debug* \e$B%P%C%U%!$KC_@Q$5$l$^$9!#\e(B
-
-\e$B$^$?!"\e(BIRC \e$B%5!<%P$H$N$d$j$H$j$,\e(B " *IRC*<IRC \e$B%5!<%P$NL>A0\e(B>" \e$B%P%C%U%!$KC_\e(B
-\e$B@Q$5$l$^$9!#%P%C%U%!$NL>A0$,6uGr\e(B " " \e$B$G;O$^$k$3$H$K$4Cm0U$/$@$5$$!#\e(B
-
 * \e$BFbIt9=B$\e(B
 
 ** \e$B%b%8%e!<%k$N9=@.\e(B