* Riece: Version 1.0.5 released.
authorDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Sun, 7 Nov 2004 00:34:54 +0000 (00:34 +0000)
committerDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Sun, 7 Nov 2004 00:34:54 +0000 (00:34 +0000)
commitf7d5c99ff7df5232099de75e209b1ecbbb76125d
tree36ff15aa347bcc1d500db4538cb5c6692c1831a5
parent2fe762b60d989788d373772dce4fc9f02f7105a1
* Riece: Version 1.0.5 released.
* riece-version.el (riece-version-number): Bump up to 1.0.5.

* Riece: Version 1.0.5 released.
* configure.ac: Bump up version to 1.0.5.
ChangeLog
configure.ac
doc/riece-en.texi
doc/riece-ja.texi
lisp/ChangeLog
lisp/riece-version.el