Hide mode-line-modified.
authorDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Tue, 3 Jun 2003 00:41:36 +0000 (00:41 +0000)
committerDaiki Ueno <ueno@unixuser.org>
Tue, 3 Jun 2003 00:41:36 +0000 (00:41 +0000)
commitc1f8a6aab764d5aaf4316deea1af815d835419c6
tree6df9037e9f448ac041a227c2a553deb58390f8f1
parent4e5930f76c981557bb21b1f2f079b2aed76636fa
Hide mode-line-modified.
lisp/riece.el