mm-decode.el (mm-display-external): Spelling fix
[gnus] / lisp / mm-decode.el
index f03b9c9..311ea7c 100644 (file)
@@ -889,7 +889,7 @@ external if displayed external."
                        (when (and (boundp 'gnus-summary-buffer)
                                   (bufferp gnus-summary-buffer)
                                   (buffer-name gnus-summary-buffer))
                        (when (and (boundp 'gnus-summary-buffer)
                                   (bufferp gnus-summary-buffer)
                                   (buffer-name gnus-summary-buffer))
-                         ;; So that we pop back to the right place, sortof.
+                         ;; So that we pop back to the right place, sort of.
                          (switch-to-buffer gnus-summary-buffer)
                          (switch-to-buffer mm))
                        (delete-other-windows)
                          (switch-to-buffer gnus-summary-buffer)
                          (switch-to-buffer mm))
                        (delete-other-windows)